Կառնուտի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2000-2002

 

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը - 34.5մ

· Պատվարի երկարությունը - 703մ

· Պատվարի կատարի նիշը - 1603.8մ

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը - 21.6մլն.մ3

· Ջրամբարի ՆԴՀ - 1601.74մ

· Ջրամբարի ՄԾՀ - 1583.0մ

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը - 740հա

 

Պատվարի շահագործման անվտանգության  բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

 

· Պատվարի մասնակի վերականգնում

· Կատարի բարձրացում

· Պարապետի բարձրացում և վերականգնում

· Կատարի ասֆասլտբետոնե  ծածկույթի վերականգնում

· Հեղեղատարային ջրհեռ (գլխամասի և վերջնամասի վերականգնում)

· Ոռոգման ջրթող

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում և վերականգնում`

   պիեզոմետրեր D=74մմ - 6 հատ, սեյսմիկ տվիչներ -12 հատ, մակարդակաչափ -1հատ

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում` ռադիոկայան -8հատ,

   բարձրախոս -8 հատ, շչակ - 8 հատլուսարձակ - 8 հատ: