Հանրապետական հակահամաճարակային և ախտորոշիչ կենտրոնի վերականգնում