Առողջապահական կենտրոնի վերականգնում Ալավերդի քաղաքում