Երևան քաղաքի Հույսի Ավան բնակելի թաղամասի նախագիծ

 

 

 

     · 200  տուն  ·  200  աշակերտական  տեղով  դպրոց 

     ·  Մանկապարտեզ 100 երեխայի համար 

     ·  Մարզահրապարակ  ·  Ամբուլատորիա 

     ·  Պրոֆտեխ. ուսումնարան, կից արհեստանոցներ 

     ·  Վարչական շենք 35 աշխատողի  համար

     ·  Հյուրանոց  · Սրճարան · Առևտրի կենտրոն, խանութ

     ·  Էլեկտրամատակարարում, էլ. ենթակայաններ 

     ·  Բենզալցման կետ  ·  Ջրավազաններ            

     ·  Ջրամատակարարում և կոյուղի  ·  Ջրահեռացում

     · Բարեկարգում

     ·  Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն