Վարչական շենքի վերակառուցման նախագիծ Երևանում Արշակունյաց 28/2 հասցեում