Արտաշարի պոմպակայանի վերակառուցում

2010

 

 

Համագործակցող խորհրդատու` GITEC Consult GmbH

 

 

Բաժանարար իրանով պոմպ (Wilo-SCP կամ դրան համարժեք) - 3 հատ.

· Ընդհանուր մանոմետրական ճնշումը 7.5-10մ 

· Արտադրողականությունը 600լ/վրկ

· Ներծծման բարձրությունը (ստատիկ բարձրություն գումարած շփման կորուստը)≈3.85մ

· Պտույտների թիվը 980

· Պոմպի տեղադրման բաձարձակ նիշը 840մ

· Ջրի ջերմաստիճանը 30օC

· Պոմպի  իրական բարձրությունը հաշվարկվում է արտադրողի կողմից մեկ  կամ  երկու

   պոմպի զուգահեռ  աշխատանքի համար

· Շարժիչը 380Վ/50Հերց

· Սահուն անջատիչ ապահովիչ միջոցներով. ցածր կամ բարձր լարման,

   ֆազի խափանման, ջրի ցածր մակարդակի դեպքերում: