Մաքրավան №2 պոմպակայանի վերակառուցման նախագիծ

 

2009

 

Մեքենայական սրահում տեղակայված պոմպային ագրեգատները,

մղվող ջրաքանակները և մղման ուղղությունները.

· Ծաղկաձոր - 2 պոմպային ագրեգատ (1-ը` պահուստային),

    Q=60լ/վ, H=280մ, Nէլ.շ= 200կՎտ

· Հրազդանի հարավ  - 3 պոմպային ագրեգատ (1-ը` պահուստային),

    Q=50լ/վ, H=210մ, Nէլ.շ= 160կՎտ

· Հրազդանի կենտոն - 3 պոմպային ագրեգատ (1-ը` պահուստային),

    Q=160լ/վ, H=125մ, Nէլ.շ= 250կՎտ

· Աբովյան  - 3 պոմպային ագրեգատ (1-ը` պահուստային),

    Q=250լ/վ, H=60մ, Nէլ.շ= 200կՎտ