Գառնիի պոմպակայանում փականների, հակադարձ փականների և նոր պոմպերի տեղադրման նախագիծ

2009

 

 

Պոմպակայանի առկա հին սարքավորումների ապամոնտաժում

և նորերի տեղադրում

· Պոմպային ագրեգատ H=85մ, Q=115լ/վ, N=160կՎտ, n=1500պտ/ր - 2 հատ

· Պոմպային ագրեգատ H=33մ, Q=225լ/վ, N=110կՎտ, n=1500պտ/ր - 3 հատ