Նորք - Մարաշի Հովսեփյան և Սարի Թաղի 13-րդ փողոցներին հարող տարածքի բնակելի և հասարակական կառուցապատում, ճանապարհային և ինժեներական ցանցեր

 

2007

· Ջրամատակարարման համակարգի   գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Մագիստրալ խողովակաշար d=250մմ, l=0.95կմ պողպատե խողովակներով 

· Բաշխիչ ցանց` d=200-100մմ, l=3.0կմ պողպատե խողովակներով 

· Ջրի անհրաժեշտ քանակը` Q=41լ/վրկ

· Ջրաչափական հանգույց, հիդրանտներ, բաշխիչ և դատարկվող հորեր

· Ոռոգման համակարգի նախագծում