Մալաթիա-Սեբաստիա, Լենինգրադյան փողոցի և Նոյ թաղամասի միջանկյալ տարածքի բնակելի և հասարակական կառուցապատում, ճանապարհային և ինժեներական ցանցեր

2006

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Մագիստրալ խողովակաշար d=250մմ, l=0.132կմ պողպատե խողովակներով 

· Բաշխիչ ցանց` d=200-100մմ, l=2.9կմ պողպատե խողովակներով 

· Ջրի անհրաժեշտ քանակը`  Q=20լ/վրկ 

· Ջրաչափական հանգույց, հիդրանտներ, բաշխիչ և դատարկվող հորեր

· Ոռոգման համակարգի նախագծում