Գեղարդալճի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2007-2009

 

· 1000 հա հողատարածքի, այդ թվում` Գողթ-300հա, Ողջաբերդ-85հա, Հացավան-145հա, Ջրվեժ-30հա, Ձորաղբյուր-5հա,

   Ազգային պարկ-185հա, Ձորաղբյուրի Այգեգործական Ընկերություն-250հա ինքնահոս ոռոգում

· Մայր խողովակաշարի սկզբնակետում, վերջնակետում և Հացավանի բաժանարարի սկզբնակետում 3 ջրթող կառուցվածքի նախագծում

· D=600մմ L=300մ, D=500մմ L=1100մ, D=450մմ,L=15760մ, D=250մմ L=3990մ պողպատե խողովակներից

   ստորգետնյա տեղադրումով 29050մ երկարությամբ բաժանարար ցանց