Երևանի Նոր-Նորք համայնքի ջրամատակարարման համակարգի գոտևորման նախագիծ

2002

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· 52 ջրաչափական հանգույցներ գլխավոր ջրատարի և բաշխիչ ցանցի վրա

· 11 ճնշման կարգավորիչներ d=300մմ 

· Ջրատարի հատվածների ջրաչափական հանգույցների ճնշման կարգավորիչների նախագծում