Հեր-Հերի ջրամբարի վերակառուցում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում

2001

 

· Պատվարի առավելագույն բարձրությունը` 74մ 

· Պատվարի երկարությունը` 236մ

· Պատվարի կատարի լայնությունը` 10մ 

· Պատվարի կատարի նիշը` 1440.30մ 

· Ջրամբարի լրիվ ծավալը` 26մլն.մ3 

· Ջրամբարի ՆԴՀ` 1437.3մ 

· Ջրամբարի հայելու մակերեսը` 115հա 

Պատվարի շահագործման անվտանգության բարձրացում և ինժեներական կառուցվածքների վերականգնում

· Պատվարի վերականգնում

· Վերին շեպի քարային ամրացման վերականգնում 

· Ներքին շեպի հարթեցում 

· Կատարի ծածկույթի և մետաղական ճաղավանդակի վերականգնում 

· Հեղեղատարային ջրհեռ (խրամուղու և հեռացնող մասի հատակի և պատերի վերականգնում) 

· Ոռոգման ջրթող 

· Փականային շենքի վերանորոգում և ուժեղացում 

· D=800մմ պողպատե խողովակաշարի մեկուսացում 

· Բաց հատվածի ծածկի իրականացում 

· Չափիչ-ստուգիչ սարքավորումների տեղադրում` պիեզոմետրեր D=74մմ - 11 հատ, սեյսմիկ տվիչներ -12 հատ,

   դիֆերնցիալ մանոմետր -2 հատ, ջրաչափ -1 հատ 

· Վաղ նախազգուշացման համակարգի տեղադրում` ռադիոկայան -1 հատ,

   բարձրախոս -8 հատ, շչակ -10 հատ,  լուսարձակ -10 հատ: