Արագածոտնի մարզի 14 գյուղերի ջրամատակարարման համակարգ

2000

 

· Ջրամատակարարման նոր համակարգի նախագծում, հիդրավլիկ մոդելավորում և գոտևորում 

· 14 բնակավայրերի համար 68կմ ընդհանուր երկարությամբ խողովակաշարի տեղադրում

· Գլխամասային կառուցվածքների նախագծում

·  Օրվա կարգավորման ջրամբարների նախագծում

· Ջրաչափական հանգույցների նախագծում

· Ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծում

· Նոր պոմպակայանի նախատեսում` 2 հատ Q=60լ/վրկ H=180մ ճնշումային պոմպերով