Վարդենիսի ավտոճանապարհի կառուցման շինարարական աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում և հեղինակային հսկողություն

2013

 

Ճանապարհի ծածկույթ - 165599մ2

Ափապաշտպան և արգելապաշտպան կառույցներ - 7230մ3

Հենապատեր և եզրաքարեր - 1727մ

Ճանապարհի երկայնքով ջրահեռացման խողովակների տեղադրում - 579մ

Ինժեներական ցանցեր

Էլեկտրական մալուխների տեղափոխում - 15.07կմ

Կամուրջներ - 5 հատ

Բնակավայրերով անցնող հատվածներում` մայթեր

Տուրիստական հանգրվաններ - 5հատ