Վայոց Ձորի մարզի Շատին գյուղի ճանապարհի փլուզված հատվածների, կամրջի և հենապատերի վերականգնման, փողոցների լուսավորության նախագիծ, բնապահպանական կառավարման պլաններ և հեղինակային հսկողություն

2011

 

Երեք փլուզված հատվածների վերականգնում

Առաջին հատված` 

   փլուզված մասի երկարությունը`10մ, խորությունը` 6մ

Երկրորդ հատված` 

   փլուզված մասի երկարությունը`30մ, խորությունը` 25մ

Երրորդ հատված`

   փլուզված մասի երկարությունը`15մ, խորությունը` 6մ

· Առաջին և երրորդ հատվածներում  կառուցվել են 

   գաբիոնային շարվածքով հենապատեր 700մ3 ծավալով

· Երկրորդ հատվածում կառուցվել է 67մ երկարությամբ և 

  10մ առավելագույն բարձրությամբ բետոնե հենապատ, որը Եղեգիս

   գետի  աջ ափը պաշտպանում է հեղեղային ջրերի ողողումից

· Ճանապարհի փլուզված հատվածը վերականգնվել է ամրանավորված 

   հողային լիցքի միջոցով 

· Բետոնե հենապատի ծավալը  - 1700մ3

   հաշվարկներն իրականացվել են սեյսմիկ ուժերի և 

   30տ ժամանակավոր բեռնվածքի ազդեցության պայմանների պարագայում

· Հողային լիցքի ծավալը - 9000մ3

· Բնապահպանական կառավարման պլանների  նախապատրաստում