Երևանի Սիլիկյան թաղամասի ճանապարհի վերակառուցման և փողոցների լուսավորության նախագիծ, բնապահպանական կառավարման պլանների նախապատրաստում և հեղինակային հսկողություն

2007


· Սիլիկյան թաղամաս տանող  փողոցի վերակառուցում

· Երկայնական և լայնական կտրվածքներում փողոցի հատակագծի բարելավում

· Ճանապարհային պատվածքի հզորացում և բարեկարգում  

· Երթևեկելի մասի  և սիզամարգերի  լայնացում

· Բազալտե եզրաքարերի իրականացում

· Ջրահեռացման խողովակների նախատեսում

· Բնապահպանական կառավարման պլանների նախապատրաստում