Արմավիրի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

2012-2014

 

 


 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· 112.4կմ երկարությամբ բաշխիչ ցանցի վերակառուցում

· Փականային հանգույցների նախագծում ու վերակառուցում

· 63կմ ընդհանուր երկարությամբ տնային մուտքագծերի իրականացում,

   մուտքագծերի վրա 5626 հատ ջրաչափական հորերի տեղադրում

· 1.3կմ երկարությամբ արտաքին ջրատար

· Պտղունքի  պոմպակայանի կառուցում