Արարատի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

2012-2014

 

 

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· 6.2կմ ընդհանուր երկարությամբ արտաքին ջրատարների վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա  օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· 138.2կմ ընդհանուր  երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և փականային հանգույցների

   նախագծում ու վերակառուցում

· Բնակելի տների ջրի մուտքագծերի կառուցում 84.7կմ ընդհանուր երկարությամբ

· 8155 հատ պլաստմասայից և երկաթբետոնե ջրաչափական հորերի տեղադրում