Տավուշի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2012-2014 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում

· ՕԿՋ-ների վերանորոգում

· Արտաքին ջրատարների և մարիչ հորի վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· Բաշխիչ ցանցի և փականային հանգույցների նախագծում  ու  վերակառուցում

· Բնակելի տների և հասարակական շենքերի մուտքագծերի կառուցում

· Պլաստմասայի և երկաթբետոնե ջրաչափական հորերի տեղադրում