Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

2012-2014


 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· ՕԿՋ-ների վերանորոգում

· Արտաքին ջրատարների վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· Քլորակայանի կառուցում

· 31.4կմ ընդհանուր երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և

  փականային հանգույցների նախագծում ու վերակառուցում

· Բնակելի տների մուտքագծերի ու ջրաչափական հորերի տեղադրում