Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի և գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2012-2014

 

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում

· ՕԿՋ-ների և փականային հանգույցների վերանորոգում

· Արտաքին ջրատարների վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· 67.8կմ ընդհանուր երկարությամբ բաշխիչ ցանցի և փականային հանգույցների նախագծում  ու  վերակառուցում

· Բնակելի տների մուտքագծերի, ջրաչափական հանգույցների տեղադրում

· Մարիչ հորի կառուցում

· Ջրամատակարարման փականային հանգույցի կառուցում

· Քլորակայանի կառուցում