Արագածոտնի մարզի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2012-2014


 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Աղբյուրակապերի վերանորոգում

· Արտաքին ջրատարների վերակառուցում

· Արտաքին ջրատարների վրա օդհան, դատարկման և փականային հորերի կառուցում

· ՕԿՋ-ների վերանորոգում

· Քլորացման <<SANIKIT>>  սարքերի տեղադրում

· Բաշխիչ ցանցի խողովակաշարերի և փականային հանգույցների վերակառուցում

· Անհատական  տների մուտքագծերի և ջրաչափական հանգույցների վերակառուցում