Մեղրիի ինքնահոս ոռոգման համակարգ

2013


 

 

· Լոտ 1  Մայր խողովակաշարի սկզբնամասում Q=650լ/վ ջրթողունակությամբ ջրընդունիչ կառուցվածք,

              L=8675մ, D=720մմ խողովակաշարի նախագծում 686հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով

· Լոտ 2  Ձախ ճյուղ  476հա հողատարածքի,  այդ թվում` ք. Մեղրի-34հա, Ալվանք-170հա, Շվանիձոր-112հա,

              Նռնաձոր-160հա ոռոգման համար Q=450լ/վ, L=34350մ, D=100-500մմ խողովակաշարի նախագծում

· Լոտ 3  Աջ ճյուղ  210հա հողատարածքի, այդ թվում՝ ք. Ագարակ -182հա,

              գ. Կարճևան - 28հա Q= 200լ/վ L=10885մ, D=100-400մմ պողպատե խողովակներից

              բաժանարար ցանցի նախագծում