Բաղրամյան-Նորակերտի ինքնահոս ոռոգման համակարգի ներտնտեսային ցանցի նախագծում (կաթիլային ոռոգում)

2017

 

 

·         146.5կմ ստորգետնյա  տեղադրմամբ  ճնշումային պոլիէթիլենե D=32-400մմ խողովակաշարի նախագծում

·         3.9կմ ստորգետնյա տեղադրմամբ ճնշումային ապակեպլաստ D=300մմ խողովակաշարի նախագծում

·         4 ֆիլտրացիոն կայանի նախագծում

·         865 հողակտորի ոռոգում

·         Գլխամասային կառավարման կենտրոնի նախագծում

·         87 կառավարման հանգույցի նախագծում

·         162 արևային պանելների նախագծում

·         Ոռոգման համակարգի ավտոմատացում