Ապարան քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2007

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը - 2815.8հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 434.9հա

· Բնակչության թիվը - 16500 մարդ