Արենի գյուղի գլխավոր հատակագիծ

2007

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր  մակերեսը - 4336.3հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 198.4հա

· Բնակչության թիվը - 1947  մարդ