Գեղարքունիքի մարզի Սոթքի լեռնանցքի տարածքում 20ՄՎտ ընդհանուր հզորությամբ ցանցային հողմաէլեկտրակայանի կառուցման համար ճանապարհաշինարարական և հիմքերի կառուցման նախագիծ

2006

 

Սոթքի լեռնանցքի (նիշը` 2400մ) տարածքում ցանցային հողմաէլեկտրակայանի մոտ 200հա տարածքի

ինժեներաերկրաբանական, սեյսմաշրջանացման և գեոդեզիական չափագրման աշխատանքներ`

· Մեխանիկական սյունակային հորատում

· Նմուշարկում

· Նմուշների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր ուսումնասիրություններ

· Ինժեներաերկրաբանական կտրվածքներ և քարտեզ

· Սեյսմաշրջանացման քարտեզ

· Ինժեներաերկրաբանական հաշվետվություն