Ինքնահոս ոռոգման համակարգի նախագիծ Վայոց Ձորում

2003

 


Համագործակցող խորհրդատու`  Louis Berger Group ԱՄՆ

              

        >3.5 էպիկենտրոնով երկրաշարժերի և ակտիվ                                                         Սողանքների քարտեզ

                           խզվածքների քարտեզ

 

Եղեգիս գետի ավազանի տիեզերական լուսանկարները

 

Եղեգիս գետի ավազանի եռաչափ մոդելը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ռելիեֆի օրթոգրաֆիկ հեռանկարային պատկերը                                     Ավտոմատացված գեոէկոլոգիական 

                                   և եռաչափ մոդելը                                                                գնահատականը ըստ տիեզերական

                                                                                                                                                լուսանկարների