Եղեգնաձոր քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2005

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված  հողերի ընդհանուր մակերեսը - 2724.0հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 624.0հա

· Բնակչության թիվը - 11573 մարդ