Գեղարքունիք համայնքի գլխավոր հատակագիծ

2010-2012

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը - 3809.69հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 154.89հա

· Բնակելի կառուցապատում - 109.20հա

· Բնակչության թիվը - 2551 մարդ

· Բնակելի ֆոնդը - 147400մ2