Նորատուս համայնքի գլխավոր հատակագիծ

2010-2012

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված 

   հողերի ընդհանուր մակերեսը - 6958.86 հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 417.94 հա

· Բնակելի կառուցապատում - 309.70 հա

· Բնակչության թիվը - 7958 մարդ

· Բնակելի ֆոնդը - 388550մ2