Քանաքեռավան համայնքի գլխավոր հատակագիծ

2010-2011

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր  մակերեսը - 1681.0հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 321.9հա

· Բնակելի կառուցապատում - 248.50հա

· Բնակչության թիվը - 5509 մարդ

· Բնակելի ֆոնդ - 180270մ2