Թալին քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2005

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված  հողերի ընդհանուր մակերեսը - 4313.0հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 542.0հա

· Բնակչության թիվը - 7320 մարդ