Տաթև քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2007

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր  մակերեսը - 6545.4հա

· Բնակավայրի սահմաններում  ընդգրկված հողեր - 165.7հա

· Բնակչության թիվը - 10280 մարդ