Ծաղկահովիտ գյուղի գլխավոր հատակագիծ

2007

 

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը - 1698.9հա

· Բնակավայրի սահմաններում  ընդգրկված հողեր - 191.3 հա

· Բնակչության թիվը - 3070 մարդ