Վայք քաղաքի գլխավոր հատակագիծ

2005

 

· Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը - 883.3հա

· Բնակավայրի սահմաններում ընդգրկված հողեր - 294.0հա

· Բնակչության թիվը - 12000 մարդ