ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքի կոյուղաջրերի մաքրման կայանի վերակառուցում

2010

· Գլխավոր հատակագիծ և սկզբունքային նոր սխեմայի նախագծում` ընդգրկելով առկա վերակառուցման  ենթակա շինությունները

· Կառուցվածքների հիդրավլիկ հաշվարկներ, ընտրված սխեմայի հիմնադրումներ

· Ընդունման խուց` 1.5x1.5մ, h=0.63մ

· Ճաղավանդակի և ավազորսիչի շենք` 6x24մ

· Ջրաչափական բաց առվակ

· Ֆլոտատորներ` d=4.0մ, h=3.5մ

· Առաջնային պարզարաններ 2 հատ` d=6.0մ, h=7.18մ

· Աերոտենկերի վերակառուցում` 13.64x20.49մ, h=4.0մ

· Երկրորդային պարզարաններ 3 հատ` d=6.0մ, h=6.08մ

· Ավազի հրապարակներ 3x5մ չափերով

· Տիղմի հրապարակներ 27x14մ չափերով

· Դրենաժային և կենցաղային կոյուղաջրերի պոմպակայան 3.2x3.2մ չափերով

· 11.8x5.5մ չափերով քլորակայան

· Ընդհանուր թվով 66 դիտահորեր և ջրամատակարարման 2 հոր

· 10.4x14.49մ չափերով արտադրական օժանդակ շենքի վերակառուցում

· Էլեկտրամատակարարում  · Գազամատակարարում  · Օդամատակարարում  · Ջրամատակարարում