Բերդ քաղաքի խմելու ջրի մաքրման կայանի վերականգնում

2009-2010

 

· Տեխնոլոգիական համակարգի վերակառուցում

· Մաքրման կայանի կառուցվածքների վերակառուցում 

· Մաքրման կայանի քիմիական և բակտերիոլոգիական  լաբորատորիաների նախագծում

· Շենքի էլեկտրասնուցում, ջեռուցում, օդափոխություն և գազամատակարարում