Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում

2008-2011

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· Բերդավանի պոմպակայանից l=1316մ ընդհանուր երկարությամբ

    նոր ջրատարի կառուցում, մի շարք ջրատարների վերակառուցում

· Բերդավանի պոմպակայանում 5 նոր պոմպային ագրեգատների տեղադրում 

· Բաշխիչ ցանցի վերակառուցում