Էջմիածին-1 տարածաշրջանի բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում

2008-2011

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· Ոսկեհատ, Ոսկեվազ, Օշական գյուղերում`

    բաշխիչ ցանցի և արտաքին ջրագծի վերակառուցում պոլիէթիլենե խողովակներով 

· Մուտքագծերի կառուցում

· ՕԿՋ-ների և պոմպակայանի վերակառուցում 

· Էջմիածին քաղաքում`  կոյուղու վերակառուցում