Բերդ քաղաքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում

2008-2011

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի և ջրահեռացման համակարգի վերակառուցում`

   մաքրման կայանի, քլորակայանի տարածքի կոյուղու վերակառուցում, դիտահորերի կառուցում

· Բազմաբնակարան և մասնավոր տների ջրաչափական հորերի և տնային միացումների իրականացում