Աշոցքի տարածաշրջանի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի բարելավում

2008-2011

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· Աղբյուրակապի կառուցվածքների վերակառուցում 

· Բաշխիչ ցանցի խողովակաշարերի վերակառուցում 

· Կոյուղու ներքին ցանցի  վթարված  խողովակաշարերի  վերակառուցում

· Արտաքին  ջրատարերի  կառուցում

· Խորքային հորի ջրամբարձ խողովակների վերակառուցում 

· Քլորակայան 

· Ջրատարի վրա օդհան, դատարկման և փականային հորեր

· Անհատական տների մուտքագծերի և ջրաչափական հանգույցների վերակառուցում