Էջմիածին -2 տարածաշրջանի բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի բարելավում

2008-2011

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· ՕԿՋ-ի վերանորոգում 

· Բաշխիչ ցանցի և փականային հանգույցների նախագծում ու  վերակառուցում 

· Բնակելի տների ջրի մուտքագծեր, ջրաչափական  հանգույցների տեղադրում 

· Արտաքին ջրատար

· Կոշի պոմպակայանի վերակառուցում

· Խողովակի բաց հատվածի ջերմամեկուսացում 

· Ջրամբարը մատակարարող Փ150(st) խողովակաշարի վերակառուցում