Եղեգնավան, Նոյակերտ, Այգեպատ, Մխչյան գյուղերի ջրամատակարարում և ջրահեռացում

2008-2011

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· Արտաքին ջրատարի կառուցում

· Բաշխիչ ցանցի վերակառուցում և կառուցում 

· Անհատական տների մուտքագծերի փոխարինում,

    ջրաչափական հանգույցների կառուցում երկաթբետոնե հորերում 

· Փականային հանգույցների կառուցում և վերակառուցում