Վեդի - Արարատ տարածաշրջանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում

2008-2011

ք. Վեդի, Տափերական, Գինեվետ (Վեդի), Նոր Ուղի, Վանաշեն, Ուրցաձոր, Դաշտաքար գյուղեր

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում  և հիդրավլիկ մոդելավորում 

· Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի և արտաքին ջրատարի վերակառուցում

· Անհատական տների մուտքագծերի և ջրաչափական հորերի վերակառուցում

· Ջրահեռացման համակարգի և կոյուղու կոլեկտորի վերակառուցում 

· Կոյուղու դիտահորերի կառուցում