Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի վերակագնում Շիրակի մարզում և Գյումրի քաղաքում

2005-2012

 

Համագործակցող խորհրդատու` GITEC Consult GmbH

 

 

 

· Մարզի բնակավայրերում գոյություն ունեցող

    ջրամատակարարման և կոյուղու

    համակարգերի տեխնիկական զննում

 

 

· Կոնցեպցիայի մշակում

    ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի

    վերականգնման  և  արդյունավետ աշխատանքի

    համար

 

 

· Անհետաձգելի և հեռանկարային ներդրումների

    ծրագրերի կազմում

 

 

· Նախագծման տեխնիկատնտեսական  

    հետազոտություններ և նախագծի առաջարկ

 

 

· Աշխատանքային նախագծեր