Վանաձորի և համակարգից սպասարկվող գյուղերի ջրամատակարարում և ջրահեռացում

 

2005-2012

 

Համագործակցող խորհրդատու` GITEC Consult GmbH

 

 

· Մարզի բնակավայրերում գոյություն ունեցող ջրամատակարարման և

    կոյուղու համակարգերի տեխնիկական զննում

· Կոնցեպցիայի մշակում ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի 

    վերականգնման  և  արդյունավետ աշխատանքի համար

· Անհետաձգելի և հեռանկարային ներդրումների ծրագրերի կազմում

· Նախագծման տեխնիկատնտեսական հետազոտություններ և նախագծի առաջարկ

· Աշխատանքային նախագծեր