Երևանի Արաբկիր համայնքի ջրամատակարարման համակարգի գոտևորման նախագիծ

2002-2003

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· 58 ջրաչափական հանգույցներ գլխավոր ջրատարի և բաշխիչ ցանցի վրա

· 8 ճնշման կարգավորիչներ d=300մմ 

· Ջրատարի հատվածների ջրաչափական հանգույցների ճնշման կարգավոիչների նախագծում