Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքի համար ջրամատակարարման բարելավման ծրագրերի նախապատրաստման նախագիծ

2007

 

· Ջրամատակարարման համակարգի գոտևորում և հիդրավլիկ մոդելավորում

· Նոր Գեղիի 90կՎտ հզորության պոմպակայանի շենքի վերակառուցում

· Պոմպերի և սարքավորումների տեխնոլո­գիական նախագծում

· Տեխնոլոգիական խողովակաշարի և կարգավորիչ  սարքավորումների փոխարի­նում նորով

· Էլեկտրաուժային սարքավորումների և լուսավորության ցանցի վերակառուցում

· l=28,0կմ երկարությամբ d=75-150մմ պողպատե ջրագծերի վերակառուցում

· l=7.6կմ,d=50-200մմ պողպատե նոր ջրագծերի տեղադրում

· l=8.3կմ, d=150-400մմ կոյուղու խողովակաշարի վերակա­ռուցում

· l=1.5կմ երկարությամբ d=200-400մմ նոր կոյուղագծերի կառուցում

· Կոյուղու դիտահորերի վերակառուցում